Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70

Fasádní polystyren s přísadou grafitu Styrotherm plus 70 má oproti běžnému bílému fasádnímu polystyrenu o 20% vyšší tepelnou účinnost.

Styrotherm Plus 70 – vlastnosti

  • Součinitel tepelné vodivosti Styrotherm Plus 70: lD = 0,032 (W.m-1K-1)

Styrotherm Plus 70 – popis

Výhodou Styrothermu plus 70 oproti běžnému „bílému“ fasádnímu polystyrenu je jeho vyšší tepelná účinnost. To znamená, že při použití stejné tloušťky má Styrotherm Plus 70 o 20% vyšší účinnost oproti bílému fasádnímu polystyrenu. Nebo naopak, jste-li nuceni použít co nejmenší tloušťku polystyrenu, použijte Styrotherm plus 70. Příklad – použitím Styrothermu tl.80mm dosáhnete stejného účinku jako při použití bílého EPS 70 F tl.100mm. Aplikace Styrothermu plus 70 se nijak neodlišuje od bílého fasádního polystyrenu, technologický postup je stejný, používáte stejný lepící a stěrkový tmel. V neposlední řadě je práce se Styrothermem příjemnější při slunečném počasí, kdy odráží méně slunce a neunavuje oči. Styrotherm plus 70 je relativně novinkou, ale velice rychle roste jeho obliba.

Styrotherm Plus 70 je pěnový polystyren nové generace tepelně-izolačních materiálů, kde je kladen vysoký nárok na tepelně-izolační vlastnosti. Této vlastnosti je u Styrotherm Plus 70 dosaženo tak, že každá buňka obsahuje přísadu grafitu, který odráží teplo zpět a zabraňuje většímu úniku tepla. Styrotherm Plus 70je určen především pro fasádní zateplovací systémy (ETICS) s požadavkem na vyšší tepelnou izolaci. Výhodou produktu Styrotherm Plus 70 je již zmiňovaná vyšší tepelná izolace a změna barevnosti výsledného produktu, což ocení hlavně realizátoři při konečné aplikaci za slunečného počasí.

Časté dotazy ohledně Styrotherm Plus 70

Jak je to u Styrotherm Plus 70 s odolností proti požáru?
Výrobce Styrotherm Plus 70 uvádí reakci na oheň třídu E, tedy hořlavý materiál. Dle ČSN 73 0810 mužete použít Styrotherm Plus 70 do výšky domu 22,5 m.

Mohu použít stejnou lepící hmotu na fasádu s Styrotherm plus 70 jako na EPS 70 F? Jedná se mi o vliv grafitu na přilnavost Styrotherm plus 70?
Ano, můžete použít stejnou lepící hmotu. Příměs grafitu ve Styrothermu plus 70 nemá žádný vliv na přilnavost.

Je tento fasádní polystyren Styrotherm Plus 70 zdravotně nezávadný Může Styrotherm Plus 70 přijit do kontaktu s pitnou vodou a jestli si zachová černou barvu i když bude ponořený ve vodě?
Styrotherm Plus 70 je zdravotně nezávadný dle prohlášení o shodě. Ovšem do kontaktu s pitnou vodou by Styrotherm Plus 70 rozhodně neměl přijít. Obávám se, že ani černá barva by se nezachovala.

Komentáře k Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70